Centrummanagement

Wat is het centrummanagement?

Het centrum van Budel is niet alleen voor haar inwoners, maar ook voor bezoekers een aantrekkelijke vrijetijdsbestemming. Een (dorps)centrum waar mensen graag verblijven om te winkelen of een horeca/uitgaansgelegenheid te bezoeken.

Om dit voor elkaar te krijgen en te behouden is het belangrijk dat gemeente én ondernemers op dit gebied actief met elkaar samenwerken. De gemeente en de ondernemers zagen deze meerwaarde ook in en legde daarmee in 2013 de basis voor de oprichting van het ‘centrummanagement’. Het centrummanagement hanteert de volgende missie:

“In gezamenlijkheid werken aan de versterking van het economisch functioneren van het Budelse centrum.”

De basis voor het centrummanagement wordt gevormd door de Budelse Ondernemers Vereniging, horecaondernemers, de warenmarkt en de Gemeente Cranendonck. Daarbij wordt het centrummanagement binnen een onafhankelijke stichting georganiseerd zodat de onafhankelijke status en het belang van samenwerking tussen gemeente en ondernemers bevestigd wordt.

Wat doet het centrummanagement?
Het centrummanagement is een middel voor concrete en zichtbare evenementen/ activiteiten die ontstaan door de samenwerking tussen ondernemers onderling en ondernemers/gemeente. Door deze samenwerking kunnen activiteiten georganiseerd worden die het centrum van Budel een boost geven. De organisatie van deze activiteiten wordt opgepakt door een aantal werkgroepen:

- Communicatie, marketing en promotie
- Sfeer, beleving, schoon, heel en veilig
- Ruimtelijk-economische structuur en toegankelijkheid

Vanuit deze actieve werkgroepen worden volop nieuwe wensen en ideeën ingebracht die voor nieuwe evenementen/ activiteiten zorgen. Activiteiten die (dankzij het centrummanagement) in het verleden al hebben plaatsgevonden kunnen worden herhaald. Zo houden we het Budelse centrum levendig!

Wat heeft u als consument aan het centrummanagement
Consumenten kunnen een bijdrage aan het centrummanagement leveren, bijvoorbeeld door deel te nemen aan verschillende onderzoeken en enquêtes. In het verleden zijn er op die manier bijvoorbeeld wensen en ideeën voor een aantrekkelijker centrum ‘opgehaald’. Uw inbreng is dus zeker van belang, want het centrummanagement heeft ideeën en wensen nodig als het (nieuwe) activiteiten gaat organiseren. Een bijkomend voordeel hiervan is dat u dankzij dergelijke onderzoeken meer betrokken raakt bij uw eigen dorpscentrum. Daarbij heeft u hierdoor inspraak in wat er georganiseerd wordt en weet u wat er in Budel speelt. En door deze evenementen te bezoeken of hieraan deel te nemen, beleeft u ook plezier aan het centrum van uw eigen dorp!

Meer informatie?
Heeft u naar aanleiding van deze website vragen over of aan het centrummanagement? Stuur dan een e-mail via  info@centrumbudel.nl .

Terug naar Home